Zaposleni so za skoraj vsako sodobno organizacijo ključnega pomena, saj je obstoj podjetja odvisen od kakovosti ljudi, ki so v njem zaposleni ter od znanja, ki ga imajo in ga prenesejo v svoje delo. Da bi bilo delo zaposlenih v organizaciji čim boljše in uspešnejše, je treba izvajati različne dejavnosti povezane s kadri. Vsi delodajalci so zakonsko vezani upravljati vse vrste tveganj povezanih z varstvom in zdravjem zaposlenih, kamor spada tudi varstvo za duševno zdravje zaposlenih. Raziskave so pokazale, da delodajalec za vsak vložen evro v promocijo zdravja, dobi povrnjenih od 2,5 do 4,8 evra, kar predstavlja eno izmed boljših naložb. 

Stres na delovnem mestu je problem, s katerim se v današnjem času sooča marsikatera organizacija in ni ni omejen le na eno regijo ali panogo. Kot posledica stresa lahko nastanejo številne zdravstvene težave, ki pa niso omejene zgolj na telesne bolezni. V zadnjem desetletju vse bolj prihajata v ospredje tudi depresivnost in anksioznost. Že pred desetimi leti je bilo v raziskavi med 15 članicami Evropske Unije ugotovljeno, da stres povezan z delovnim mestom vsako leto prizadene okrog 40 milijonov zaposlenih in s tem povzroči za 20 milijard škode v ekonomiji, zdravstvu in okolju. Leta 2008 pa je kar 22% delavcev v 25 državah članicah poročalo o tem, da so na delovnem mestu že doživeli neko oblik stresa. Ocenjeno je bilo tudi, da je od 50 do 60% vseh odsotnosti z dela povezanih s stresom na delovnem mestu, število ljudi, ki trpi zaradi tega problema pa se bo najverjetneje še povečalo.  

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM ZA PSIHIČNO PODPORO ZAPOSLENIH?  

Da bi bilo delo zaposlenih v organizaciji čim boljše in uspešnejše, je treba izvajati različne dejavnosti povezane s kadri. Promocija zdravja na delovnem mestu so vse aktivnosti, ki so namenjene delavcem, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Zaposleni s tem pridobijo znanje o varnem in zdravem načinu življenja na delovnem mestu, ki ga lahko prenesejo tudi v svoj življenjski slog in tako izboljšajo svoje zdravje. Skrb pa je tudi ekonomsko upravičena saj je zdrav delavec bolj zadovoljen, produktivnejši in ustvarjalnejši hkrati pa pomeni manjše stroške za delodajalca, ker redkeje zboli in odide v bolniški stalež, prav tako pa je bolj zvest delodajalcu. 

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?  

Program je namenjen vsem zaposlenim določenega podjetja. Na delovnem mestu oseba preživi velik del svojega življenja zato je pomembno, da se v službi dobro počuti. Od tega je namreč v veliki meri odvisno, kako dobro bo zaposleni opravljal svoje delo, kako učinkovit in uspešen bo, posledično pa je od tega odvisen tudi obstoj podjetja. 

 

KJE SE PROGRAM IZVAJA? 

Program se izvede v prostorih podjetja. Potrebno je zagotoviti primeren prostor, v katerem bo dovolj stolov in ne bo hrupa.  

 

KDAJ SE PROGRAM IZVAJA? 

Srečanja potekajo enkrat tedensko, termini pa so v naprej dogovorjeni. O točnih terminih se dogovori individualno z naročnikom. 

 

KAKO JE PROGRAM SESTAVLJEN? 

Delo poteka v manjši skupini, ki zajema od 6 do 10 oseb. Program zajema 9 srečanj in je razdeljen na dva dela, fiksni in prilagodljivi. 

- Fiksni del predstavlja tečaj avtogenega treninga in zajema 6 srečanj po 45 do 60 minut. 

- Prilagodljivi del zajema 3 srečanja po 90 minut in je namenjen delavnicam z naslednjimi tematikami: (1) Prepoznavanje simptomov stresa in izgorelosti, (2) komunikacija in reševanje konfliktov v medosebnih odnosih, (3) asertivnost, (4) motivacija ter (5) učinkovita organizacija časa. 

Program se oblikuje glede na potrebe in želje naročnika. Tečaj avtogenega treninga predstavlja fiksni del, prilagodljivi del pa si naročnik sestavi sam in sicer izbira med petimi moduli, glede na svoje preference. Na vsaki od treh delavnic se lahko obravnava drugo temo ali pa se na vseh treh obravnava eno od naštetih tem, v razširjenem kontekstu. 

Avtogeni trening: 

gre za sprostitveno tehniko, ki jo je oblikoval dr. Johannes Schultz na začetku preteklega stoletja. Sestavljen je iz šestih vaj, ki se nadgrajujejo po zahtevnosti in ima dokazano pozitivne učinke na splošno počutje ter funkcioniranje ljudi. Vsaka posamezna vaja je namenjena sprostitvi točno določenega dela telesa, ki v stresnih situacijah lahko zelo trpi. Z avtogenim treningom se boste naučili sprostiti mišice, krvni obtok, trebušne organe, umiriti dihanje in utrip srca ter zbrati misli in izboljšati osredotočenost in koncentracijo. Na vsakem od šestih srečanj se nauči eno vajo, tehniko pa se lahko uporablja tako doma kot na delovnem mestu, saj izvajanje ne zahteva posebnega prostora in ne vzame veliko časa. Izvajanje te tehnike ni težko, je pa potrebna redna vaja, zato je učenju namenjenih prvih šest tednov. S tem se naredi tudi uvod v učinkovito spopadanje s stresom. 

Modul 1: Prepoznavanje simptomov stresa in izgorelosti  

Bolj kot ima določeno podjetje izdelane strategije spopadanja s stresom, lažje in bolje ga zaposleni obvladajo, ko do njega pride, saj je spoprijemanje s stresom proces, ki zahteva tako miselne kot vedenjske spremembe, tako na ravni posameznika kot na ravni organizacije. Delavnica bo namenjena psihoedukaciji o kroničnem stresu, prepoznavanju simptomov kroničnega stresa ter pridobivanju novih znanj in veščin za spoprijemanje s kroničnim stresom in njegovimi posledicami. Srečanja zajemajo: odkrivanje vzrokov za kronični stres, svetovanje glede vedenjskih sprememb za ublažitev simptomov kroničnega stresa (psihoedukacija glede boljše organizacije časa, uravnoteženost življenjskih potreb, spoprijemanja s vsakdanjimi skrbmi in težavami…), odkrivanje negativnih  avtomatskih misli in njihovo modifikacijo, ozaveščanje, sprejemanje in primerno izražanje neprijetnih čustev.  

Modul 2: Komunikacija in reševanje konfliktov v medsebojnih odnosih  

Delavnica je namenjena vsem tistim, ki se srečujejo s konflikti v odnosih s svojimi sodelavci, partnerji, družinskimi člani, prijatelji in drugimi pomembnimi osebami in bi jih želeli razreševati učinkoviteje in brez neprijetnih posledic za odnose. Vsebina bo razkrila, zakaj prihaja do konfliktov, kateri dejavniki jih lahko zaostrijo in ogrozijo vaše odnose. Na konkretnih primerih in s pomočjo vaj in iger vlog se bomo učili primerne (asertivne) komunikacije, ki vodi v mirno reševanje sporov, hkrati pa omogoča, da izrazimo svoje misli in občutke, se postavimo zase in konflikt razrešimo na način, iz katerega obe strani nekaj pridobita, kar je nadvse pomembno ne le v zasebnem, temveč tudi v delovnem okolju. 

Modul 3: Asertivnost 

Na delavnici bomo odkrivali, kaj pomeni beseda asertivnost, kaj vse zajema in kako jo lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju. Največ časa bomo namenili praktičnim primerom in izkustvenim vajam v asertivnem vedenju. Asertivno vedenje ter izražanje lahko prepreči konflikte v komunikaciji in pripadajoča neprijetna čustva. Je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevate vašega sogovornika. Z asertivno komunikacijo ter vedenjem torej pridobimo vsi, tako sami, kot tudi naš sogovornik, zato je veščina, ki zelo pripomore k boljšemu sodelovanju, vzdušju ter tudi k večji uspešnosti v podjetjih. 

Modul 4: Motivacija 

Delavnica je namenjena raziskovanju motivacije in njenih mehanizmov. Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja organizem, da ravna v skladu s svojimi cilji, željami, potrebami in notranjo kontrolo. V podjetjih je motivacija zaposlenih tako ključni element uspešnosti. Skozi različne tehnike ter praktične vaje bomo  bolje spoznali svoj motivacijski potencial ter lastne motivacijske vzvode ter se podučil o tem, kako doseči nivo trajne motivacije. 

Modul 5: Učinkovita organizacija časa 

Delavnica bo v pomoč vsem, ki imajo občutek, da jim vedno primanjkuje časa za nujne obveznosti ali pa za aktivnosti, ki jih veselijo in so zanje pomembne, ter težko opišejo, za kaj so porabili čas, ki ga imajo na voljo. S pomočjo spoznavanja razlik med nujnimi in ne-nujnimi, ter pomembnimi in nepomembnimi opravili, bomo ugotavljali, katera so tista opravila, ki niso tako zelo pomembna in vam jemljejo preveč časa ter katera tista, katerim bi morali nameniti več časa. Učenje postavljanja prioritet in načrtovanja obveznosti bodo spremljale praktične vaje in nasveti za organizacijo časa vsakega udeleženca delavnice. V kolikor so zaposleni vešči v organizaciji časa, to znatno pripomore k dvigu storilnosti ter uspešnosti podjetja. 

 

PREDNOSTI PROGRAMA 

- Program je sestavljen tako iz teoretičnega kot iz praktičnega dela in se ga lahko prilagodi potrebam in željam naročnika.  

- Udeleženci se naučijo izvajanja sprostitvene tehnike, ki jim omogoča hitro in učinkovito sprostitev kjerkoli in kadarkoli. 

- Z metodo igranja vlog dobijo udeleženci uporabno znanje glede odpravljanja določenih težav. 

- Program se izvede v prostorih podjetja zaradi česar sta udeležencem prihranjena dodatna pot in čas. 

- Program daje velik poudarek na varovanje duševnega zdravja, ki je pogosto zanemarjeno, saj velikokrat velja za tabu temo, čeprav imajo težave na duševnem področju lahko resne posledice za telesno zdravje, počutje in odnose. 

- Delo poteka v manjših skupinah, zaradi česar se lahko vsakemu udeležencu popolnoma posvetimo. 

- Vsi udeleženci dobijo ustrezno gradivo, za morebitna vprašanja pa sva jim ves čas trajanja programa na voljo preko elektronske pošte. 

- Vsem udeležencem pripada 10% popust na individualne ure psihoterapije in avtogenega treninga. 

 

CENA  

140 evrov/ udeleženca, če je v skupini 6 do 10 oseb. Če je skupina manjša, je cena na posameznega udeleženca sorazmerno višja. Za večje skupine se cena in izvedba oblikujeta po dogovoru. Če se delavnice izvajajo v podjetju, ki se nahaja izven Ljubljane, se plača še strošek kilometrine, ki znaša 30 centov/km.   

Podatke za plačilo dobite po sklenjeni pogodbi o sodelovanju.